• Analiză economico – financiară, întocmirea rapoartelor de management;
  • Pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli;
  • Analiza cash-flow, cont de profit și pierdere, previziuni, bugete, SWOT;
  • Propuneri de îmbunătățire a activității, ca urmare a analizei bugetului de venituri-cheltuieli, efectuate periodic, optimizări;
  • Managementul riscului economic.