• Pentru certificarea bilanțurilor contabile;
  • Pentru asigurarea calității, realității, exactității și realității anumitor informații.