Servicii ONRC

Servicii ONRC

Înființare societate comercială / PFA; Înființare/radiere punct de lucru / sediu secundar; Adăugare / autorizare coduri CAEN; Adăugare administrator/revocare administrator sau asociat; Modificare capital social; Cesiune părți sociale; Dizolvare, lichidare, radiere...
AUDIT FINANCIAR CONTABIL

AUDIT FINANCIAR CONTABIL

audit financiar bazat pe Standardele Internationale de Audit (“ISA”) pentru situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate OMFP 1802/2014; audit financiar statutar pentru situațiile financiare...
ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ

ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ

Analiză economico – financiară, întocmirea rapoartelor de management; Pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli; Analiza cash-flow, cont de profit și pierdere, previziuni, bugete, SWOT; Propuneri de îmbunătățire a activității, ca urmare a analizei bugetului de...