• audit financiar bazat pe Standardele Internationale de Audit (“ISA”) pentru situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate OMFP 1802/2014;
  • audit financiar statutar pentru situațiile financiare individuale și consolidate;
  • revizuire limitată;
  • elaborarea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau alte standarde de contabilitate recunoscute;
  • servicii conexe în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.