• Întocmirea contractelor individuale de muncă în confirmatate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Întocmirea actelor adiționale aferente modificărilor ce survin contractelor de muncă;
 • Întocmirea dosarului de personal pentru fiecare angajat;
 • Asistență în pregătirea contractelor colective de muncă;
 • Obținerea parolei de la ITM și depunerea Revisal-ului;
 • Întocmirea statului de salarii;
 • Calculul concediilor medicale, respectiv întocmirea și depunerea dosarelor la Casa de Sănătate în vederea recuperării sumelor aferente acestora;
 • Pregătirea notelor de lichidare, a adeverințelor de venit, a adeverințelor de vechime ș.a. documente solicitate de către angajații clientului;
 • Menținerea relației cu autoritățile specifice (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate etc.);
 • Întocmirea ordinelor de plată aferente taxelor salariale și transmiterea către client;
 • Întocmirea declarațiilor fiscale și transmiterea on-line către autorități;
 • Asistență în fața organelor de control;
 • Consultanță în HR.