• Adaptarea planului de conturi / implementarea unui soft de contabilitate, în funcție de cerințele și nevoile clientului;
 • Înregistrarea cronologică a documentelor financiar-contabile în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Întocmirea jurnalului de cumpărări, respectiv a jurnalului de vânzări;
 • Întocmirea registrului de mijloace fixe;
 • Întocmirea situației cheltuielilor în avans, respectiv veniturilor în avans;
 • Reconcilierea și înregistrarea operațiunilor aferente stocurilor;
 • Evidența jurnalelor de bancă, respectiv a registrului de casă;
 • Întocmirea registrului jurnal și a registului carte mare;
 • Întocmirea balanței de verificare sintetică și analitică;
 • Întocmirea raportărilor și a declarațiilor fiscale – TVA, impozit pe microîntreprindere, impozit pe profit, impozit specific, taxe și impozite aferente salariilor, AMEF, alte declarații solicitate de către Autorități în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Întocmirea ordinelor de plată și transmiterea către client, precum și îndrumarea efectuării viramentelor către bugetul de stat;
 • Întocmirea raportărilor/situațiilor financiare interimare, semestriale și anuale;
 • Obținerea certificatului de atestare fiscală;
 • Asistență în fața organelor de control;